Berichtgeving betreffende het coronavirus

Coronavirus

• Lees hier het laatste nieuws over de vieringen rondom Pasen.
Hier leest u de laatste coronaberichten van de parochie.
• De volgende livestreams vindt u hier.
Hier kunt u de livestream-uitzendingen van de laatste 4 weken terugkijken.
Hier kunt u de meditaties terugkijken.

 

 

Privacy

Aan de bescherming van uw privacy hecht de parochie veel waarde. We dragen er zorg voor dat uw persoonlijke informatie vertrouwelijk en conform de Algemene verordening gegevensbescherming (AVG) wordt behandeld. Daarvoor hanteert de parochie een privacyverklaring.
Wanneer u denkt dat u op onze website gegevens tegenkomt waarmee uw privacy geschaad wordt dan verzoeken wij u dit kenbaar te maken. Dit kan via het centraal secretariaat van de parochie.

Openstellen van de kerk

In deze weken, nu er geen vieringen zijn, is elke zondagmorgen van 10.30 tot 11.30 uur de kerk open en zijn mensen welkom om even rustig te zitten, te bidden, een kaarsje bij Maria aan te steken. Elke zondag lopen er mensen binnen, met mondkapje en op gepaste afstand van elkaar.

Heel fijn is dat er elke zondag ook orgel gespeeld wordt door Anne-Marie de Groot of Nico Wesselingh. Om 11.00 uur is er een kort gebedsmoment en ook dit wordt gewaardeerd. Tijdens dit gebedsmoment komen er ook enkele mensen zingen b.v. een psalm of een lied passend bij de lezing van de zondag. We hopen dat er binnenkort toch weer vieringen zijn waar mensen welkom zijn maar dan zal dit op bescheiden schaal zijn. Dus voorlopig gaan we er van uit dat de openstelling, op de zondagen dat er geen vieringen zijn, blijft.

De Pastoraatgroep