Berichtgeving betreffende het coronavirus

CoronavirusHier leest u de laatste coronaberichten van de parochie. Nieuw

• De volgende livestreams vindt u hier.
Hier kunt u de eerder uitgezonden livestreams terugkijken.

 

Privacy

Aan de bescherming van uw privacy hecht de parochie veel waarde. We dragen er zorg voor dat uw persoonlijke informatie vertrouwelijk en conform de Algemene verordening gegevensbescherming (AVG) wordt behandeld. Daarvoor hanteert de parochie een privacyverklaring.
Wanneer u denkt dat u op onze website gegevens tegenkomt waarmee uw privacy geschaad wordt dan verzoeken wij u dit kenbaar te maken. Dit kan via het centraal secretariaat van de parochie.

Beste parochianen van de HH. Engelbewaarderskern

Nu het jaar 2021 ten einde loopt, is de situatie in onze kerkbeleving nog steeds zeer onzeker. Het lijkt mij daarom een goed idee om dat deel van onze vrijwilligers rond de liturgie te bedanken. Omdat zij ons onder zeer moeilijke omstandigheden door deze twee coronajaren hebben geloodst.
Allereerst denk ik dan aan de kosters.

Zij hebben veel extra werk gehad in de kerk. En vergeet niet dat zij in de maanden van de lockdown, als enige de kerk op zondag openhielden, de klokken luidden en afwachtten of er wel 10-12 parochianen kwamen voor gebed en een kaarsje!
Ook de koren werden vaak geconfronteerd met veranderde tijden. Maar dirigenten, pianisten, organisten en cantors, en niet te vergeten de leden van het St. Ceciliakoor en Cantu waren altijd present, ook al mochten zij in beperkt aantal zingen. Want ook voor hen was de wekelijkse gezellige repetitie lang niet altijd mogelijk. Er was ook altijd een gastheer/gastvrouw en lectoren. Zij kregen er ook ander taken bij zoals het begeleiden bij het communie uitreiken.
Ook voor het pastoraal team was er veel extra werk. Het was improviseren en moeilijk overleggen met werkgroepen, die niet mochten vergaderen in volle samenstelling (Parochiekernraad).
Maar onze pastores waren altijd bereikbaar. Groot respect voor de pastores! Wat zullen wij pastoor Visser missen met Kerstmis! Maar zij konden altijd terugvallen op pastoraalteam en het parochiesecretariaat. Met aangepaste openingstijden, de interieurverzorging, het tuinteam en de commissie van beheer is alles in schone, goede staat gehouden.
Dat komt ook door een kleine groep van 30-40 trouwe kerkgangers op zondag en de medewerkers aan de actie kerkbalans, de bezorgers van de vastenzakjes en het Thomas parochieblad.
Ik hoop dat na de nieuwe coronamaatregelen van vrijdag 26 november niet de tijd terug gaat komen van 30 personen in de kerk, mondkapjes en hygiënespray. Om van opschrijven van alle kerkbezoekers i.v.m. bron- en contactonderzoek maar te zwijgen. Geloof en hoop houden ons op de been!

Jan Rietveld, Pastoraatgroep