Vastenactie 2018

Vastenact.2018Met Pasen is de vastentijd afgesloten en daarmee ook de Vastenactie 2018. Onze H.Thomasparochie had dit jaar weer een eigen project aangemeld bij de Bisschoppelijke Vasten Actie (BVA). Het betrof het duurzame waterproject voor de opleidingsschool voor de zusters in Melela.
We willen daar het waterpompen op zonne-energie laten draaien en ook een bufferopslag voor regenwater maken zodat deze zusters het hele jaar door over gratis water kunnen beschikken en zo hun nuttige werk voor de Tanzaniaanse bevolking kunnen blijven voortzetten. Alle opbrengsten zijn nu geteld.

Zowel in de kerkdiensten als bij sobere maaltijden kregen wij veel positieve reacties op onze presentatie; sommige mensen hebben de presentatie wel enkele keren gezien. Op de basisscholen de Tweeklank en de Michaëlschool waren de leerlingen erg geïnteresseerd en enthousiast om iets te kunnen betekenen voor de mensen die het een stuk minder goed hebben dan wij hier in Europa. Ook de mensen die met de vastenzakjes langs de deuren zijn gegaan hebben heel wat opgehaald. In juni gaan Harry Borst uit Zoeterwoude en ik weer voor drie weken naar Tanzania en gaan we dit project starten. We hebben al een aantal zaken vanuit Nederland kunnen voorbereiden, maar de lokale mensen zullen het werk daar gaan uitvoeren en wij zullen erop toezien dat het hele bedrag goed besteed wordt. Over enige tijd zullen wij u laten weten hoe het project verlopen is. Namens de Zusters van Melela alvast hartelijk dank.

Harry Borst en Henk de Boer, Morogoro Support Foundation, Alrijne