Privacy

Aan de bescherming van uw privacy hecht de parochie veel waarde. We dragen er zorg voor dat uw persoonlijke informatie vertrouwelijk en conform de Algemene verordening gegevensbescherming (AVG) wordt behandeld. Daarvoor hanteert de parochie een privacyverklaring.
Wanneer u denkt dat u op onze website gegevens tegenkomt waarmee uw privacy geschaad wordt dan verzoeken wij u dit kenbaar te maken. Dit kan via het centraal secretariaat van de parochie.

In en om de kerk

Het was een mooie en kleurrijke zomer rond de Bernarduskerk al hadden de planten in de tuin, ondanks het vele water geven, wel veel te lijden van de droogte.
De parochiekerndag was een geweldig mooie dag met veel vrolijke mensen aan het ontbijt.
De ochtendgymnastiek in de tuin onder leiding van pastor Sjoerd Zuidersma bracht jong en ouder in beweging. Daarna om half 11 een mooie viering, waarin alle drie de pastores hun inbreng hadden. Het Bernarduskoor zong en ook waren veel vormelingen en eerste communicanten met hun ouders aanwezig. Aan het eind van de viering kreeg, tot zijn verrassing, Fred Strijk de parochie-onderscheiding voor zijn inzet voor de plaatselijke Raad van Kerken.

Pastoor Visser dankte ook Aad Straver voor de eieren die hij elke week levert om te verkopen en waarvan de opbrengst ten goede komt aan het werk van de PCI.
André Maurits kreeg een plant voor de tuin, een Agapanthus, in een lege witte emmer als dank voor het herstellen en witten van de muren in de kerk.
Na afloop van de viering werd er nog koffie gedronken en geluncht met de resten van het ontbijt totdat bijna alles op was en toen hebben we de tent van God, met dank aan iedereen die meegewerkt had, op slot gedaan.
De feestdag van de H. Thomas, op 3 juli, werd met vele parochianen uit de hele Thomas-parochie in de tuin gevierd en ook dat was weer een prachtig samenkomen.
In de zomer was er ook verdriet, want er zijn parochianen overleden waaronder Nel Heemskerk-van Wieringen een trouw lid van de parochiefamilie, van de klusgroep en de koffiedames. Nog maar een paar jaar geleden heeft ze samen met Trees de Groot de vloer gebeitst in de koffiehoek. “Wie heeft er nooit een bakkie van Nel gehad,” zei haar dochter tijdens het ‘in memoriam’. Zeer terecht kreeg Nel twee jaar geleden de onderscheiding van de Thomasparochie.

De pastoraatgroep