Privacy

Aan de bescherming van uw privacy hecht de parochie veel waarde. We dragen er zorg voor dat uw persoonlijke informatie vertrouwelijk en conform de Algemene verordening gegevensbescherming (AVG) wordt behandeld. Daarvoor hanteert de parochie een privacyverklaring.
Wanneer u denkt dat u op onze website gegevens tegenkomt waarmee uw privacy geschaad wordt dan verzoeken wij u dit kenbaar te maken. Dit kan via het centraal secretariaat van de parochie.

In stilte huil ik …..

Naar aanleiding van de vele negatieve berichten over de kerk in de media.

In stilte huil ik … voor de mensen die armoede lijden, onzichtbaar voor velen.
En ik bid voor hen, dat ze hulpvaardige mensen op hun weg vinden.
In stilte huil ik … voor de vele mensen die zoekend zijn naar oprechte liefde en
geborgenheid.

En ik bid voor hen, dat ze liefdevolle mensen mogen vinden.
In stilte huil ik … voor de kinderen die zijn misbruikt en hun families.
En ik bid voor hen, dat ze de kracht mogen vinden om weer heel te worden.
In stilte huil ik … voor de mensen die geloven.
En ik bid voor hen, dat ze de moed houden om het goede in het geloof te blijven zien.
In stilte huil ik … voor de parochie heilige Thomas.
En ik bid voor haar, dat ze een teken mag blijven zijn van de blijde boodschap van God.
In stilte huil ik … voor mensen die alleen het negatieve van de kerk kunnen zien.
En ik bid voor hen, dat zij ook het positieve mogen zien van het geloof en de gelovigen.
In stilte huil ik … voor de mensen die het vertrouwen in de kerk verloren hebben.
En ik bid voor hen, dat ze een ander houvast mogen vinden in hun leven.
In stilte huil ik … voor mijzelf en de vele collegae.
En ik bid voor ons, dat we de kracht mogen hebben, om ondanks alle negativiteit Jezus na te volgen in woord en daad.
In stilte huil ik … voor de mensen in Alphen, in Oss, in de wereld.
En ik bid voor hen.
Waarom? Opdat mensen mogen weten dat er anderen zijn die in stilte aan hen denken en voor hen bidden…

Pastor Lâm Thê Nguyên