Privacy

Aan de bescherming van uw privacy hecht de parochie veel waarde. We dragen er zorg voor dat uw persoonlijke informatie vertrouwelijk en conform de Algemene verordening gegevensbescherming (AVG) wordt behandeld. Daarvoor hanteert de parochie een privacyverklaring.
Wanneer u denkt dat u op onze website gegevens tegenkomt waarmee uw privacy geschaad wordt dan verzoeken wij u dit kenbaar te maken. Dit kan via het centraal secretariaat van de parochie.

Tienergroep ‘de zolderjongeren’ (12-16 jaar)

Iedere tweede vrijdagavond van de maand komen tieners uit de hele parochie bij elkaar in het parochiecentrum van de parochiekern HH. Engelbewaarders. De bijeenkomsten zijn van 19.30 tot 21.00 uur. Het is een leuke groep van zo’n 15 tieners, waarin je een hoop gezelligheid vindt! De (nog komende) data van de zolderjongeren voor dit seizoen zijn: 11 januari, 8 februari, 8 maart, 12 april, 10 mei en 21 juni.

Sjoerd Zuidersma, pastoraal werker