Privacy

Aan de bescherming van uw privacy hecht de parochie veel waarde. We dragen er zorg voor dat uw persoonlijke informatie vertrouwelijk en conform de Algemene verordening gegevensbescherming (AVG) wordt behandeld. Daarvoor hanteert de parochie een privacyverklaring.
Wanneer u denkt dat u op onze website gegevens tegenkomt waarmee uw privacy geschaad wordt dan verzoeken wij u dit kenbaar te maken. Dit kan via het centraal secretariaat van de parochie.

OUDEJAARSVIERING.

Naar goed gebruik sluiten we het jaar af met een oecumenische viering. Het thema van deze viering, vesper, luidt 'Tijd van leven' en staan we stil bij alle lichtpuntjes uit het afgelopen jaar om 2019 positief in te stappen. Om het vuurwerk 'voor' te zijn begint de vesper om 16.30 uur. Voorgangers zijn de pastores Ruud Visser en Herma Kamphuis.
Annemiek Plompen-Huibers en Marian Bouterse, oec. coördinatoren