Privacy

Aan de bescherming van uw privacy hecht de parochie veel waarde. We dragen er zorg voor dat uw persoonlijke informatie vertrouwelijk en conform de Algemene verordening gegevensbescherming (AVG) wordt behandeld. Daarvoor hanteert de parochie een privacyverklaring.
Wanneer u denkt dat u op onze website gegevens tegenkomt waarmee uw privacy geschaad wordt dan verzoeken wij u dit kenbaar te maken. Dit kan via het centraal secretariaat van de parochie.

Terugblik gezinsviering 11 november

vertrouw op God en wordt dapper!

In de gezinsviering van 11 november hebben we geluisterd naar het verhaal van David en Goliath. David staat voor Goliath. Goliath is veel groter en sterker dan David. Toch gaat David eropaf en probeert hem te verslaan. Omdat hij op God vertrouwde, lukte dit hem. We hebben geleerd dat als we op God vertrouwen, wij dapper kunnen zijn. Ook hebben we vol verbazing naar de goocheltruc gekeken. Een doosje waar niks in zat en toch heel veel uitkwam. Net als bij David: een kleine jongen, die heel veel kon! En wat een mooie kunstwerken hadden de kleintjes gemaakt. Het was het een indrukwekkende, gezellige viering in de Bonifaciuskerk!

Werkgroep gezinsvieringen, Jolanda Hoogervorst