Privacy

Aan de bescherming van uw privacy hecht de parochie veel waarde. We dragen er zorg voor dat uw persoonlijke informatie vertrouwelijk en conform de Algemene verordening gegevensbescherming (AVG) wordt behandeld. Daarvoor hanteert de parochie een privacyverklaring.
Wanneer u denkt dat u op onze website gegevens tegenkomt waarmee uw privacy geschaad wordt dan verzoeken wij u dit kenbaar te maken. Dit kan via het centraal secretariaat van de parochie.

Oecumenische gebedsviering tijdens week van gebed 2019

voor eenheid van christenen in H.H. Engelbewaarderskerk te Hazerswoude-Dorp op maandag 21 januari om 19.00 uur.

'Recht voor ogen’ is het thema voor de Week van Gebed in 2019. Het thema haakt aan op de oproep om ‘recht te zoeken’ in het Bijbelboek Deuteronomium en is gekozen door de kerken in Indonesië. De kerken in Indonesië vinden het belangrijk het recht voor ogen te houden als basis voor eenheid. In hun land hebben zij ervaren hoe onrecht zorgt voor verdeeldheid en exclusiviteit. Dit terwijl de samenleving voorheen juist gekenmerkt werd door samenwerking en solidariteit. Deze thematiek sluit prachtig aan bij de Week van Gebed voor de eenheid die plaats vindt in 2019 van 20 tot en met 27 januari. Na de oecumenische gebedsviering kunnen de leden van de gezamenlijke kerken aansluitend in gesprek gaan onder het genot van koffie of thee. U bent van harte uitgenodigd. Het adres is Dorpsstraat 248 te Hazerswoude-Dorp.

Pastor Zuidersma en Wil Mourits.