Privacy

Aan de bescherming van uw privacy hecht de parochie veel waarde. We dragen er zorg voor dat uw persoonlijke informatie vertrouwelijk en conform de Algemene verordening gegevensbescherming (AVG) wordt behandeld. Daarvoor hanteert de parochie een privacyverklaring.
Wanneer u denkt dat u op onze website gegevens tegenkomt waarmee uw privacy geschaad wordt dan verzoeken wij u dit kenbaar te maken. Dit kan via het centraal secretariaat van de parochie.

Kerstpakkettenactie 2018

Afgelopen Kerst was er weer de kerstpakkettenactie van de gezamenlijke kerken in Hazerswoude-Dorp.
Er werden 65 pakketten samengesteld met de artikelen die bijeengebracht werden door de leden van de 3 kerken. Naast deze pakketten bezorgden we ook nog 20 kerststukjes.
Zowel de pakketten als de kerststukjes werden bezorgd bij mensen die een moeilijk jaar achter de rug hadden, hetzij fysiek, emotioneel of financieel.
Namens de gezamenlijke diaconieën bedanken wij de gulle gevers en alle vrijwilligers die het met elkaar weer mogelijk maakten om anderen een beetje licht te geven in deze donkere dagen!

Ria Doeswijk