Privacy

Aan de bescherming van uw privacy hecht de parochie veel waarde. We dragen er zorg voor dat uw persoonlijke informatie vertrouwelijk en conform de Algemene verordening gegevensbescherming (AVG) wordt behandeld. Daarvoor hanteert de parochie een privacyverklaring.
Wanneer u denkt dat u op onze website gegevens tegenkomt waarmee uw privacy geschaad wordt dan verzoeken wij u dit kenbaar te maken. Dit kan via het centraal secretariaat van de parochie.

Evensong in de Adventskerk

Zondag 24 maart om 18.30 uur is er weer een evensong in de Adventskerk. Organist is Simon Stelling en voorganger Pastoor Ruud Visser; met medewerking van het Bernarduskoor (aangevuld met enthousiaste zangers en zangeressen) o.l.v. Mattijs Vijverberg. Organist: Anne - Marie de Groot - Wesselingh
Prachtige muziek wordt gezongen zoals het Magnificat en Nunc Dimitte est van Sir Charles Villiers Stanford. Ook kunt U later dit jaar, op zondag 2 juni, de evensong bijwonen in de Bernarduskerk te Hazerswoude-Rijndijk.