Privacy

Aan de bescherming van uw privacy hecht de parochie veel waarde. We dragen er zorg voor dat uw persoonlijke informatie vertrouwelijk en conform de Algemene verordening gegevensbescherming (AVG) wordt behandeld. Daarvoor hanteert de parochie een privacyverklaring.
Wanneer u denkt dat u op onze website gegevens tegenkomt waarmee uw privacy geschaad wordt dan verzoeken wij u dit kenbaar te maken. Dit kan via het centraal secretariaat van de parochie.

Even terugkijken op de (ouderen)contactmiddag

Op dinsdagmiddag 5 maart is dit meer dan verbindende “feest” gevierd. Een feest, zo is het gevoeld door velen. Wat zijn wij alle gasten dankbaar dat u met zovelen was gekomen om elkaar te ontmoeten en te horen van het prachtige bakkersfamilieverhaal van Bas Visser. Hij vertelde een verhaal van een katholiek gezin die klant van hem werd, een gereformeerde bakker. Dat kon niet in de ogen van de katholieke bakker. De pastoor kwam er zelfs aan te pas. Maar zij bleven klant van Visser, daar kon geen pastoor iets aan veranderen.

Prachtig die verhalen, dank je wel Bas. Daarvoor had pastor Lâm even een moment van bidden en luisteren verzorgd. Ook dat ging over brood. Na koffie of wat sterkers is er gezongen onder het motto: wie zingt er mee, o.l.v. Jeanne van der Meer met haar parochiekoor. De anderen waren aan het kaarten en andere spelletjes aan het spelen. Het was tenslotte Vastenavond. Er was nog meer, het nieuwe hongerdoek hing in de kerk. Riet Rijkelijkhuizen vertelde hoe het doek is ontstaan en wat er allemaal opstaat. Alle trotse makers waren er ook op Monica na, zij werd die dag geopereerd. Dat het goed mag genezen Monica!
Weet u, er waren er die om halfzes nog niet waren uitgepraat of nog niet waren uitgekaart. Ik hoop dat ieder die dit leest en er niet is bij geweest denkt: jammer dat ik dat niet heb meegemaakt. Weet u we doen het volgend jaar weer, dus zet nu al in uw agenda: 2020 op de dinsdagmiddag voor Aswoensdag is het (ouderen)contactmiddag.
Namens alle meewerkende vrijwilligers van Zorg en Aandacht,

Jan van Dijk