Privacy

Aan de bescherming van uw privacy hecht de parochie veel waarde. We dragen er zorg voor dat uw persoonlijke informatie vertrouwelijk en conform de Algemene verordening gegevensbescherming (AVG) wordt behandeld. Daarvoor hanteert de parochie een privacyverklaring.
Wanneer u denkt dat u op onze website gegevens tegenkomt waarmee uw privacy geschaad wordt dan verzoeken wij u dit kenbaar te maken. Dit kan via het centraal secretariaat van de parochie.

Dubbel vrij!?!?

“Dubbel vrij” overkomt slechts een paar mensen. Zo gaat deze zomer pastor Jan Lange met emeritaat en verlaat als geestelijk verzorger de gevangenis “de Geniepoort” in Alphen aan den Rijn.

Pastor Jan bereikt binnenkort de pensioengerechtigde leeftijd en neemt daarom half juli afscheid van zijn taak in de gevangenis. Sinds 2007 is hij enthousiast actief met en voor gedetineerden in persoonlijke gesprekken, in wekelijkse groepsgesprekken en bijbelgroepen. Hij gaat elke tweede zondag voor in de kerkvieringen. De andere week gaat de dominee voor. Wat dat betreft is het in de gevangenis oecumene in de praktijk. Jan staat ook voor het voorleesproject. De mannen - er zitten alleen mannen in de Geniepoort - lezen verhalen hun kinderen thuis voor. De opnames daarvan worden op dvd gezet en naar huis gestuurd. Vrijwilligers helpen hem bij al die activiteiten. Daarnaast vergadert Jan veel in en buiten de bajes. Ook PR is hem niet vreemd. In de loop der jaren heeft hij de nodige (financiële) bijdragen voor pastorale projecten in de bajes losgepeuterd. Verder hield hij het aantal vrijwilligers op peil.
Als parochie kennen wij pastor Jan met zijn oproepen in het parochieblad voor vrijwilligers of voor kleding. Ook ging hij een enkele keer voor in een viering in een van onze kernen.
Als vrijwilliger kennen we hem als altijd optimistisch en attent ook op het welzijn van ons. Tweemaal per jaar riep hij ons op voor het geven en krijgen van informatie. En altijd was er ook een moment van bezinning. Hij gaf ons stof om over na te denken en daarover te vertellen.

Namens de ruim 20/25 vrijwilligers, Hans Lapidaire en Henri Komen

Algemeen