Privacy

Aan de bescherming van uw privacy hecht de parochie veel waarde. We dragen er zorg voor dat uw persoonlijke informatie vertrouwelijk en conform de Algemene verordening gegevensbescherming (AVG) wordt behandeld. Daarvoor hanteert de parochie een privacyverklaring.
Wanneer u denkt dat u op onze website gegevens tegenkomt waarmee uw privacy geschaad wordt dan verzoeken wij u dit kenbaar te maken. Dit kan via het centraal secretariaat van de parochie.

Van de commissie van beheer

• Reconstructie van de Rijndijk
Vanaf de maand mei tot en met november vindt er een grote reconstructie plaats van de Rijndijk. Vanaf de Gemeneweg tot aan de Groenenstein gaat de weg flink op de schop. Dit wordt nog wel iets om rekening mee te houden omdat de Rijndijk tijdelijk eenrichtingsverkeer krijgt, ook op zondag. Ook aan het fietspad wordt gewerkt, dus soms worden fietsers over de rijbaan gestuurd. Bij de kerk verandert niet heel veel maar met parkeerplaatsen op de Rijndijk gaan we er niet op vooruit. Daar hebben we nog wel een reactie op gegeven maar dat veranderde niet. We zullen het met belangstelling volgen.

• Veiligheid in de kerk
Er is de laatste maanden veel nagedacht over de veiligheid in en om de kerk. Samen met een deskundige, de heer Cees de Heij, is een ontruimingsplan opgesteld voor de kerk. Een groepje mensen vanuit de klusgroep heeft een aantal keren met hem aan tafel gezeten en kritisch gekeken naar knelpunten en daarna enkele verbeteringen aangebracht. Ook Johan Vergunst heeft namens de gemeente een inspectietocht door de kerk gedaan. Toen het hele plan klaar was is het doorgesproken met o.a. de kosters, lectoren en acolieten en ook daar leer je weer van. Daarna heeft Henny Meijer, acoliet, voormalig brandweerman op een zaterdagmiddag met een hele groep vanuit de klusgroep, kosters en lectoren een aantal concrete situaties besproken en er is geoefend in de kerk. Dat was allemaal zeer nuttig en soms ook verhelderend. Nu denken we nog na over een AED zodat er ook bij mogelijk hartfalen goede hulp is. Het liefst zouden we de AED buiten aan de kerk bevestigen zodat er meer mogelijkheden zijn voor gebruik. Maar dit willen we doen in overleg met de gemeente. Wat nog wel nodig is dat we mensen zoeken die ook de AED kunnen en durven te bedienen. Misschien zijn er ook mensen die BHV hebben en die zich beschikbaar stellen om op zeer drukke momenten aanwezig te zijn. Daarvoor kunt u zich aanmelden bij het parochiesecretariaat tel 071-3414210.

• Drempels weg
Misschien heeft u het al gezien maar er wordt weer gewerkt in de hal van de kerk. De drempels bij de buitendeur en bij de grote tussendeuren vormden soms een lastig obstakel voor rolstoelgebruikers en bij het met een rijdende baar naar buiten brengen van een overledene. Nu wordt de drempel bij de grote deur vlak gemaakt en naar buiten toe is de drempel aangesmeerd en dat is al een hele verbetering. Veiliger voor iedereen vooral met een elektrische rolstoel.

Dank aan de klusgroep, die dit allemaal toch weer bedenkt en uitvoert.