Privacy

Aan de bescherming van uw privacy hecht de parochie veel waarde. We dragen er zorg voor dat uw persoonlijke informatie vertrouwelijk en conform de Algemene verordening gegevensbescherming (AVG) wordt behandeld. Daarvoor hanteert de parochie een privacyverklaring.
Wanneer u denkt dat u op onze website gegevens tegenkomt waarmee uw privacy geschaad wordt dan verzoeken wij u dit kenbaar te maken. Dit kan via het centraal secretariaat van de parochie.

Liturgie

Wat gebeurde er weer veel in de kerk in deze weken. Het voorstellen van de vormelingen, van de jongens en meisjes uit de Thomas parochie die op zondag 16 juni in de Bernarduskerk het H. Vormsel gaan ontvangen. Palmzondag met veel Palmpasen stokken en een kinderkoor dat eerst zong tijdens de viering in de Engelbewaarderskerk in Hazerswoude-Dorp en toen mee kwam naar de Rijndijk en weer vol enthousiasme zong. Met dank aan Trudy Tijssen die deze verbinding over de Gemeneweg maakte. Op paaszaterdag om 19.00 uur was er weer een familieviering aan de Rijndijk en ook daar was het kinderkoor weer o.l.v. John Spruit en Alie Jongeburger aan de piano. Het parochiekoor en het Bernarduskoor zongen tijdens de vieringen in de goede week in de Engelbewaarderskerk.

Meer dan verbindend kwam ook in deze dagen steeds terug en was de rode draad in de Goede week. Veel dank aan de pastores die ons daarin voor gingen.
Met Pasen werden de nieuwe altaarkleden in gebruik genomen. Eigenlijk heet het altaardwalen. Deze dwaal staat symbool voor de lijkwade waarin het lichaam van Christus werd gewikkeld. Dank aan iedereen die er voor zorgde dat in deze dagen alles op rolletjes verliep en zich daarvoor heeft ingezet.

De pastoraatgroep