Privacy

Aan de bescherming van uw privacy hecht de parochie veel waarde. We dragen er zorg voor dat uw persoonlijke informatie vertrouwelijk en conform de Algemene verordening gegevensbescherming (AVG) wordt behandeld. Daarvoor hanteert de parochie een privacyverklaring.
Wanneer u denkt dat u op onze website gegevens tegenkomt waarmee uw privacy geschaad wordt dan verzoeken wij u dit kenbaar te maken. Dit kan via het centraal secretariaat van de parochie.

Stichting Vrienden van Pater Lau

In 2018 hebben wij aan de beide Vincentiusverenigingen van Nanuque en Jequitinhonha in Brazilië een bedrag overgemaakt voor de armen van beide parochies waar Pater Lau heel veel jaren heeft gewerkt. Zij hebben weer heel veel mensen kunnen helpen. Zij hebben o.a. voedselpakketten klaargemaakt en mensen van de nodige medicijnen en hygiënische artikelen voorzien. Zij hebben vooral veel kinderen kunnen helpen met schoolspullen en kleding. In Jequitinhonha hebben ze met vrijwilligers een paar douches kunnen plaatsen, waarvoor ons geld werd gebruikt voor de aanschaf van het materiaal. De beide Vincentiusverenigingen zijn ons heel dankbaar dat wij hen nog steeds kunnen helpen en bedanken ons daarvoor heel hartelijk.

Ook dit jaar willen wij weer wat geld naar hen overmaken. Er zijn gelukkig nog parochianen die ieder jaar aan onze stichting een gift schenken, waarvoor wij u heel hartelijk willen bedanken. De beide Vincentiusverenigingen zijn destijds door Pater Lau opgericht en hij heeft ze toen de opdracht gegeven om altijd voor mensen, die buiten de boot vallen, te zorgen. Hij beloofde toen hij in 1986 naar Nederland ging, zoveel mogelijk te helpen. En dat heeft onze parochie ook gedaan. Er zijn veel acties geweest en we hebben heel veel voor “zijn mensen” daar kunnen betekenen. Wij hopen dat ook nog lang te kunnen volhouden. (Bankrekening NL29RABO 0375 3604 33 t.n.v. Stichting Vrienden van Pater Lau.)
Wij hebben goed contact met beide verenigingen en met pater A. Tijding, die in Belo-Horizonte woont. Hij houdt voor ons een en ander in de gaten. Hij heeft ook jarenlang in Jequitinhonha gewerkt.

Namens de stichting, Angele Kerkvliet-Gordijn en Ria Arts-Verbraak