Privacy

Aan de bescherming van uw privacy hecht de parochie veel waarde. We dragen er zorg voor dat uw persoonlijke informatie vertrouwelijk en conform de Algemene verordening gegevensbescherming (AVG) wordt behandeld. Daarvoor hanteert de parochie een privacyverklaring.
Wanneer u denkt dat u op onze website gegevens tegenkomt waarmee uw privacy geschaad wordt dan verzoeken wij u dit kenbaar te maken. Dit kan via het centraal secretariaat van de parochie.

Tienergroep de zolderjongeren (12 – 16 jaar)

Vrijdag 21 juni 19.30-21.00 uur

Het parochiecentrum van de HH. Engelbewaarderskerk wordt één keer per maand ingenomen door de jongeren. De eerstvolgende jongerenbijeenkomst vindt plaats op vrijdagavond 21 juni van 19.30 u tot 21.00 uur. Je bent van harte welkom! In het bijzonder de tieners die de week ervoor gevormd zijn. Hopelijk tot 21 juni!

Sjoerd Zuidersma, pastoraal werker