Privacy

Aan de bescherming van uw privacy hecht de parochie veel waarde. We dragen er zorg voor dat uw persoonlijke informatie vertrouwelijk en conform de Algemene verordening gegevensbescherming (AVG) wordt behandeld. Daarvoor hanteert de parochie een privacyverklaring.
Wanneer u denkt dat u op onze website gegevens tegenkomt waarmee uw privacy geschaad wordt dan verzoeken wij u dit kenbaar te maken. Dit kan via het centraal secretariaat van de parochie.

Kerkbalans


KerkbalansKerkbalans, dat is de jaarlijkse actie van de Nederlandse kerken, waaronder RK en PKN, die een oproep doen om de kerk, de parochie of de protestantse gemeente, financieel te steunen. Dit jaar ging deze actie ook weer van start onder het motto: "Geef voor je Kerk". Gelukkig zijn er veel parochianen die aan onze oproep gehoor gaven of gewoon al sinds jaar en dag een vaste bijdrage naar de parochie overmaken. Natuurlijk veel dank daarvoor. Maar toch nog even een oproep aan de parochianen, die nog niet regelmatig bijdragen.

Eigenlijk zou ik het thema van de actie kerkbalans graag veranderen en schrijven: "Geef om je kerk." want dat is toch waar het om gaat: dat je geeft om je kerk. Niet alleen om de gebouwen maar om de Kerk met een hoofdletter. Een plaats waar je mag komen met je vreugde en verdriet. Waar je naar toe kunt om even op adem te komen en waar je, als het moeilijk is in je leven, een luisterend oor vindt van pastores en vrijwilligers. Geef om je kerk, maar weet: de Kerk geeft ook om jou/u.
Om onze hele organisatie draaiend te houden vragen we om een bijdrage in de actie kerkbalans. Is het er nog niet van gekomen of ben je het eenvoudig vergeten, het kan altijd nog. Zou je/u er over willen denken om alsnog een bijdrage te leveren?
De bankrekeningnummers waarop jouw/uw bijdrage welkom is, zijn te vinden in de colofons van de diverse parochiekernen. U gaat ons toch steunen? Dankjewel voor wat u geeft.

Tineke Heemskerk - de Boer secretaris parochiebestuur