Privacy

Aan de bescherming van uw privacy hecht de parochie veel waarde. We dragen er zorg voor dat uw persoonlijke informatie vertrouwelijk en conform de Algemene verordening gegevensbescherming (AVG) wordt behandeld. Daarvoor hanteert de parochie een privacyverklaring.
Wanneer u denkt dat u op onze website gegevens tegenkomt waarmee uw privacy geschaad wordt dan verzoeken wij u dit kenbaar te maken. Dit kan via het centraal secretariaat van de parochie.

Zondag 8 september: Gemeenschappelijke Ziekenzalving

Wanneer de zomerperiode voorbij is en de maand september gestart is, komt de Nationale Ziekendag in zicht. Het is een bijzondere dag met aandacht voor zieken en ouderen. Dit jaar is de Nationale Ziekendag op zondag 8 september.
Al een aantal jaren zijn we in onze parochie gewend om op deze bijzondere dag in een van onze kerken een gemeenschappelijke viering van de ziekenzalving te organiseren. Dit jaar zal deze viering plaatsvinden in HH. Engelbewaarderskerk tijdens de eucharistieviering van 10.00 uur. Om te zorgen dat mensen die hulpbehoevend zijn deze gemeenschappelijk ziekenzalving kunnen meemaken is de begintijd van de wekelijkse zondagsviering op deze dag aangepast: om 10.00 uur.

Ook parochianen die van buiten Hazerswoude-Dorp komen en niet tot de parochiekern HH. Engelbewaarders behoren, zijn hierbij uitgenodigd om aan de viering van dit sacrament deel te nemen.
Vaak genoeg maak ik mee dat mensen het sacrament van de zieken niet meer kunnen ontvangen, doordat de vraag naar de Ziekenzalving te laat gesteld wordt. Voordat de pastor bij de zieke langs kan komen, is die al overleden. Daarom is een moment van een gemeenschappelijke ziekenzalving een groot goed. En niet iedereen is in staat om in de laatste dagen van zijn of haar leven dit sacrament bewust te ontvangen. Hoeveel beter is het niet om in de periode, waarin men tobt met de eigen gezondheid of men de last van de ouderdom voelt, zich te laten sterken door het sacrament van de Ziekenzalving.
Opgave van deelname aan dit sacrament kan bij het centraal secretariaat van onze parochie:
Dit e-mailadres wordt beveiligd tegen spambots. JavaScript dient ingeschakeld te zijn om het te bekijken. of via de telefoon: 0172-475975; u kunt u ook wenden tot het secretariaat van uw eigen parochiekern; daar zal men uw aanvraag dan doorsturen naar het centraal secretariaat van de parochie.

pastor Ruud Visser