Privacy

Aan de bescherming van uw privacy hecht de parochie veel waarde. We dragen er zorg voor dat uw persoonlijke informatie vertrouwelijk en conform de Algemene verordening gegevensbescherming (AVG) wordt behandeld. Daarvoor hanteert de parochie een privacyverklaring.
Wanneer u denkt dat u op onze website gegevens tegenkomt waarmee uw privacy geschaad wordt dan verzoeken wij u dit kenbaar te maken. Dit kan via het centraal secretariaat van de parochie.

2019: een bijzondere Vastenactie!

Mijn betrokkenheid bij de laatst gehouden Vastenactie begon al in oktober 2018: kennismaken met de landelijke organisatie BVA, het formuleren van de doelstellingen van het eigen doel voor St Luigi Scrosoppi Sorgsentrum in Oudtshoorn in Zuid Afrika, nader overleg met de mensen van Scrosoppi en van de BVA (begrotingen), wachten op het akkoord van de BVA (spannend!), foto’s voor de poster, overleg met het team van de Thomas parochie, enz.

En toen (op 6 maart Aswoensdag) ging de actie echt van start: ik bezocht een aantal sobere maaltijden waar ik de doelen van de actie kon toelichten, ik was bij vieringen en bij een koffiebijeenkomst en bij een stand in de AH winkel in Hazerswoude-dorp. Samen met Marchien van der Sande bezochten we twee katholieke basisscholen in Hazerswoude-dorp en Rijndijk. Voor alle klassen vertelden we over Oudtshoorn, de Afrikaanse taal, de struisvogels en natuurlijk over de kinderen uit de townships van Oudtshoorn (waar zelfs een tandenborstel niet vanzelfsprekend is). De kinderen vonden het maar wát leuk: Baie dankie!
Voor mij was het behoorlijk intensief maar overal ontmoette ik nieuwsgierige en betrokken mensen, die óók allemaal op hun manier de schouders eronder hebben gezet! Complimenten!
Als voorzitter van de Stichting Platform Stedenband Oudtshoorn Zuid-Afrika (zie www.stedenband.com) ben ik samen met alle vrijwilligers van de parochie trots op het resultaat. Maar nog meer blij dat we de opvang van een aantal jongeren in Oudtshoorn een stukje kunnen verbeteren! Dit is wat we noemen ‘directe hulp’, niets blijft achter voor allerlei administratieve kosten e.d. en dat is precies wat we als Stedenbandstichting graag zien: directe lijntjes met betrouwbare partners in Oudtshoorn ZA.
Dank aan alle vrijwilligers, aan de scholen, aan het team van pastores, aan de actieve kinderen om de doosjes te vullen (Baie dankie!) en aan alle gulle gevers! Ik hoop in de toekomst nog wat foto’s te kunnen delen van de besteding van de gelden aan het opvanggebouw op het Scrosoppi terrein in Oudtshoorn. De voorbereidingen voor de verbeteringen zijn al begonnen!

Koos van Arkel/voorzitter Stichting Stedenband Oudtshoorn ZA