Privacy

Aan de bescherming van uw privacy hecht de parochie veel waarde. We dragen er zorg voor dat uw persoonlijke informatie vertrouwelijk en conform de Algemene verordening gegevensbescherming (AVG) wordt behandeld. Daarvoor hanteert de parochie een privacyverklaring.
Wanneer u denkt dat u op onze website gegevens tegenkomt waarmee uw privacy geschaad wordt dan verzoeken wij u dit kenbaar te maken. Dit kan via het centraal secretariaat van de parochie.

Rijnlandse Bedevaart naar Kevelaer 2019

Meer dan verbindend zijn niet alleen woorden, het is in ons leven zoeken naar wat ons verbind in dienstbaarheid, liefde, respect, eerlijkheid en vrede in onze relatie met God en in onze relatie met elkaar. Met Maria op zoek gaan naar wat ons samen verbind met God, zijn woord ontvangen en beleven in Kevelaer. Gaat u ook met ons mee?
De Rijnlandse Bedevaart naar Kevelaer is dit jaar op 26, 27 en 28 augustus.
Wilt u meer informatie neemt u dan contact op met Monique Evers, via het secretariaat van uw parochiekern.
Vereniging Rijnlandse Bedevaarten, Monique Evers