Privacy

Aan de bescherming van uw privacy hecht de parochie veel waarde. We dragen er zorg voor dat uw persoonlijke informatie vertrouwelijk en conform de Algemene verordening gegevensbescherming (AVG) wordt behandeld. Daarvoor hanteert de parochie een privacyverklaring.
Wanneer u denkt dat u op onze website gegevens tegenkomt waarmee uw privacy geschaad wordt dan verzoeken wij u dit kenbaar te maken. Dit kan via het centraal secretariaat van de parochie.

Bovenwoning pastorie Hazerswoude-Dorp

De bovenwoning van de pastorie zal vanaf augustus beschikbaar zijn voor verhuur en daarom wil de commissie van beheer in contact komen met geïnteresseerden om het pand te gaan bewonen. Hebt u serieuze belangstelling, neem dan contact op met Ed Plaisier, tel. 0172-589965 (in de avonduren).