Privacy

Aan de bescherming van uw privacy hecht de parochie veel waarde. We dragen er zorg voor dat uw persoonlijke informatie vertrouwelijk en conform de Algemene verordening gegevensbescherming (AVG) wordt behandeld. Daarvoor hanteert de parochie een privacyverklaring.
Wanneer u denkt dat u op onze website gegevens tegenkomt waarmee uw privacy geschaad wordt dan verzoeken wij u dit kenbaar te maken. Dit kan via het centraal secretariaat van de parochie.

Visie op de kern

Naar aanleiding van de gesprekken, die plaats hebben gevonden tussen de verontruste parochianen uit onze kern en het parochiebestuur, hebben twee parochiebestuursleden, Hans Lapidaire en Marie – Anne Dekkers, en drie mensen vanuit de groep parochianen, Ben Oostdam, Harry Körmeling en Nico Wesselingh, een notitie gemaakt, “Visie op de kern”.
Het parochiebestuur is zich ervan bewust dat er in de kern behoefte is aan meer informatie omtrent de gebouwen en dat het ook nodig is dat we met elkaar nadenken: “Hoe willen we kerk zijn?“

Daarom werden de parochianen van onze kern uitgenodigd op 19 juni om daar met elkaar over na te denken. En dat is gebeurd; een veertigtal parochianen was aanwezig in de Bernarduskerk en luisterde naar de inleiding door de gespreksleider, de heer Marien Verhulst, de toelichting op de situatie rond de gebouwen door Marie - Anne Dekkers, die zich in het parochiebestuur bezighoudt met gebouwen en bouwzaken.
Op de notitie “Visie op de kern” werd vanuit het pastoraal team door pastor Lâm een reactie gegeven en door Marien Verhulst namens het bestuur. Harry Körmeling gaf een toelichting met een aantal stellingen en dat gaf aanleiding tot discussie en dat was goed en waardevol. Na de pauze, die uiteindelijk pas om bijna 22.00 uur was, was er nog tijd om vragen te stellen en daar werd ook goed gebruik van gemaakt. We zijn op deze avond echt niet tot een oplossing gekomen maar er is een dialoog ontstaan waarmee we graag verder willen gaan. Eind oktober hopen we onze gesprekken voort te kunnen zetten.

Tineke Heemskerk