Privacy

Aan de bescherming van uw privacy hecht de parochie veel waarde. We dragen er zorg voor dat uw persoonlijke informatie vertrouwelijk en conform de Algemene verordening gegevensbescherming (AVG) wordt behandeld. Daarvoor hanteert de parochie een privacyverklaring.
Wanneer u denkt dat u op onze website gegevens tegenkomt waarmee uw privacy geschaad wordt dan verzoeken wij u dit kenbaar te maken. Dit kan via het centraal secretariaat van de parochie.

De pastorie / het parochiecentrum

Nadat in de jaren 30 van de vorige eeuw de pastorie aan de Paradijslaan was opgeknapt, is er in de jaren daarna bijna alleen maar “klein” onderhoud aan het gebouw gepleegd. Het gebouw had toen nog een woonfunctie (pastoor/deken, kapelaans en de huishoudsters).
Eén kamer werd gebruikt als werkruimte voor de administrateur.
Voor de toenmalige parochianen gold de pastorie als een bastion, waar je eerbiedig langs liep en vooral niet naar binnen ging. Wie kent niet de verhalen van de huishoudster, waar je als eenvoudige parochiaan niet langs kwam. Tegenwoordig is het meer een ontmoetingscentrum voor de parochianen.

Na het vertrek van pastor Steenvoorden verviel de woonfunctie en werd het gebouw steeds meer gebruikt als werkruimte, vergaderruimte, enz. De bijbehorende aanpassingen bleven achterwege. Slechts de naam is aangepast; de ‘pastorie’ werd het ‘parochiecentrum’.

Uiteindelijk besloot het parochiebestuur over te gaan tot een grote renovatie van het gebouw. Volgens het woordenboek betekent dit: Renovatie of renoveren (uit het Latijn: renovare = vernieuwen) is herstellen en wanneer nodig gedeeltelijk vernieuwen van een bestaand pand, waardoor het weer bruikbaar wordt naar de huidige maatstaven en normen.

Dinsdag 19 juni hebben vertegenwoordigers van de gebruikers gelegenheid gehad het voorlopig ontwerp te bekijken. De rijksmonumentenstatus van het gebouw geeft zijn beperkingen. Er mag dus niet te pas en te onpas met muren, deuren enz. worden geschoven. Een grote voorgestelde verandering is het aanbrengen van een lift en een “hellingbaan” bij de ingang. Andere aandachtspunten zijn o.a. de verwarming, isolatie, brandveiligheid.

Het bestuur zal voor al deze voorstellen zijn goedkeuring moeten geven. Daarna zal ook het bisdom er nog eens naar kijken en, naar wij hopen, ook akkoord gaan.

Hopelijk zullen de werkzaamheden rond de jaarwisseling beginnen. - Wordt vervolgd -

Piet Hoeksel