Privacy

Aan de bescherming van uw privacy hecht de parochie veel waarde. We dragen er zorg voor dat uw persoonlijke informatie vertrouwelijk en conform de Algemene verordening gegevensbescherming (AVG) wordt behandeld. Daarvoor hanteert de parochie een privacyverklaring.
Wanneer u denkt dat u op onze website gegevens tegenkomt waarmee uw privacy geschaad wordt dan verzoeken wij u dit kenbaar te maken. Dit kan via het centraal secretariaat van de parochie.

Startzondag op 29 september

Het werkjaar 2019-2020 in de parochie wordt geopend met een feestelijke eucharistieviering op zondag 29 september om 10.30 uur in de Bonifaciuskerk. De gebruikelijke vieringen in de parochie tijdens dat weekend (op zaterdag en zondag) komen daarmee te vervallen. Het pastoraal team zal in deze gezamenlijke viering voorgaan; de zang zal ondersteund worden door de koren Cantu en In Between; en er wordt voor de kinderen en de jongeren iets georganiseerd. Kom dus allen naar de viering van de Startzondag!

Met de Startzondag begint ook een nieuw jaarthema. Voor het jaar 2019-2020 is gekozen voor het jaarthema: ‘Gaan waar geen wegen gaan’. Dit thema richt zich op een ongekende, nog niet gebaande toekomst, waarnaar wij op weg zijn. ‘Gaan waar geen wegen gaan’ is een jaarthema dat past bij ons leven, bij ons geloven, dat ook vaak over ongebaande wegen gaat. In het volgende nummer van ons parochieblad wordt hier nader op ingegaan. Maar kom naar Startzondag: dan wordt er al een begin mee gemaakt. Van harte ligt hier de uitnodiging om naar de viering van 29 september te komen.

Het pastoraal team