Privacy

Aan de bescherming van uw privacy hecht de parochie veel waarde. We dragen er zorg voor dat uw persoonlijke informatie vertrouwelijk en conform de Algemene verordening gegevensbescherming (AVG) wordt behandeld. Daarvoor hanteert de parochie een privacyverklaring.
Wanneer u denkt dat u op onze website gegevens tegenkomt waarmee uw privacy geschaad wordt dan verzoeken wij u dit kenbaar te maken. Dit kan via het centraal secretariaat van de parochie.

Vanuit het parochiebestuur

Het parochiebestuur kwam bijeen op 18 juli jl. Hierbij weer een korte samenvatting.
Het parochiebestuur en pastoraal team buigen zich tijdens een extra overleg op vrijdag 30 augustus over de notitie ‘visie op de kern’, opgesteld door enkele parochiebestuurders en verontruste parochianen van de kern Rijndijk.
We gaan na de zomer bijeenkomsten beleggen in de afzonderlijke kernen met de leden van de commissies van de beheer en de pastoraatsgroepen over hun kijk op kerk zijn in de kern.

Doel is hierbij om de voorlopige visie van het pastoraal team en het parochiebestuur verder aan te vullen. We starten met de kern HH.Engelbewaarders, H.H. Michael en Bernardus, de heilige Geest en St. Bonifacius.
Op 2 september is er een bijeenkomst van ons bisdom in Delft in het kader van de komende actie Kerkbalans. Met enkele bestuurders en anderen hopen we daar nieuwe ideeën op te doen om meer inkomsten te verwerven. Ook de laatste cijfers van de kerkprovincie geven aan dat de inkomsten blijven dalen. In onze parochie is dit ook het geval. Met stijgende kosten en dalende inkomsten blijven de tekorten oplopen. We hopen deze trend te kunnen keren in 2020.
De beoogde kerkmusicus heeft afgezegd. We zijn dus weer terug bij af.
De aangevraagde herbenoemingen voor Erna Teule, Anneke Koeckhoven (beiden 4 jaar) en Tineke Heemskerk zijn door het bisdom gehonoreerd. Voor Tineke is dit de tweede verlenging, welke is gemaximeerd tot 2 jaar.
Op 10 juli was er een informatieavond in het Anker (Rijndijk) die door enkele parochiebestuurders is bijgewoond naar aanleiding van de toekomstplannen van de gemeente Alphen aan den Rijn. We moeten rekening houden met sluiting van het Anker per 31 december 2019. Het parochiebestuur en pastoraal team hechten eraan om de vieringen op vrijdagochtend te blijven waarborgen en zoeken, om goed voorbereid te zijn op een mogelijke sluiting, al naar een alternatieve ruimte.
Het parochiebestuur kijkt terug op een goed vergaderseizoen 2018-2019 waarbij we in harmonie gewerkt hebben aan toekomstbestendigheid.
De eerstkomende reguliere parochiebestuursvergadering is op 5 september 2019.

Marien Verhulst, gespreksleider