Privacy

Aan de bescherming van uw privacy hecht de parochie veel waarde. We dragen er zorg voor dat uw persoonlijke informatie vertrouwelijk en conform de Algemene verordening gegevensbescherming (AVG) wordt behandeld. Daarvoor hanteert de parochie een privacyverklaring.
Wanneer u denkt dat u op onze website gegevens tegenkomt waarmee uw privacy geschaad wordt dan verzoeken wij u dit kenbaar te maken. Dit kan via het centraal secretariaat van de parochie.

PCI: terugblik Sacramentsdag t.b.v. Stichting Geldzorg

PCIMet Sacramentsdag had ik in mijn overweging o.a. gezegd dat wij mensen op een bepaald niveau het achtste sacrament van de Kerk zijn. Een sacrament kan gezien worden als een tastbaar en concreet teken van Gods aanwezigheid in de wereld. Daar waar God aanwezig is is liefde en die kracht kan zelfs de grootste dromen waar maken. Mensen die om elkaar geven, die proberen elkaars leven te verbeteren is waar het om gaat. Als parochie hebben we dit willen doen voor de mensen dichtbij. Voor hen die aankloppen bij Stichting Geldzorg. In het weekend van 22 en 23 juni hebben we dan ook voor de Stichting Geldzorg gecollecteerd voor het opleiden van maatjes, die de mensen bijstaan in woord en daad. Dit heeft een geweldig mooi bedrag van € 1.642,16 opgebracht. Hartelijk dank voor uw gaven en gebed.

Namens de P.C.I. pastoraal werker Lâm