Privacy

Aan de bescherming van uw privacy hecht de parochie veel waarde. We dragen er zorg voor dat uw persoonlijke informatie vertrouwelijk en conform de Algemene verordening gegevensbescherming (AVG) wordt behandeld. Daarvoor hanteert de parochie een privacyverklaring.
Wanneer u denkt dat u op onze website gegevens tegenkomt waarmee uw privacy geschaad wordt dan verzoeken wij u dit kenbaar te maken. Dit kan via het centraal secretariaat van de parochie.

Pastoraatgroep Bonifacius

De pastoraatgroep is de schakel tussen de parochianen en het pastorale team. De leden van de pastoraatsgroep zijn de ogen en oren van de pastores, zij hebben aandacht voor het welzijn van de geloofsgemeenschap, voor mensen individueel en in groepen. De groep stemt deze taak af met het pastorale team.
De pastoraatgroep bestaat momenteel uit 3 personen. Zij vertegenwoordigen vier taakvelden en zijn het aanspreekpunt voor de diverse werkgroepen en parochianen:

De volgende taakverdeling is afgesproken:
Catechese: vacature
Diaconie: Bea van Zeijl
Gemeenschapsbouw: Sjaan Hoogeveen
Liturgie: Ruud Miedema
De leden van de pastoraatgroep zijn te bereiken via het secretariaat van de parochiekern Bonifacius.

Namens de pastoraatgroep, Bea van Zeijl