Privacy

Aan de bescherming van uw privacy hecht de parochie veel waarde. We dragen er zorg voor dat uw persoonlijke informatie vertrouwelijk en conform de Algemene verordening gegevensbescherming (AVG) wordt behandeld. Daarvoor hanteert de parochie een privacyverklaring.
Wanneer u denkt dat u op onze website gegevens tegenkomt waarmee uw privacy geschaad wordt dan verzoeken wij u dit kenbaar te maken. Dit kan via het centraal secretariaat van de parochie.

Kerkbijdrage

Kerk ben je met en voor elkaar. Het parochiebestuur dankt daarom ook allen die dit jaar een financiële bijdrage hebben gegeven door al dan niet regelmatig, een bedrag naar de parochie over te maken of door een of meer gaven in de collecte.
Misschien denkt u als u dit leest: o ja, dat was ik ook nog van plan, iets over maken naar de parochie! Nou heel graag, want zoals u elders kunt lezen lukt het niet echt om de eindjes aan elkaar te knopen. U kunt een bijdrage overmaken naar het bankrekeningnummer dat vermeld wordt in het colofon van uw parochiekern. Dank u wel voor wat u geeft.
Namens het parochiebestuur Tineke Heemskerk-de Boer, secretaris