Privacy

Aan de bescherming van uw privacy hecht de parochie veel waarde. We dragen er zorg voor dat uw persoonlijke informatie vertrouwelijk en conform de Algemene verordening gegevensbescherming (AVG) wordt behandeld. Daarvoor hanteert de parochie een privacyverklaring.
Wanneer u denkt dat u op onze website gegevens tegenkomt waarmee uw privacy geschaad wordt dan verzoeken wij u dit kenbaar te maken. Dit kan via het centraal secretariaat van de parochie.

Terugblik Startzondag werkjaar 2019-2020

Degenen die niet naar de viering van de Startzondag geweest zijn, hebben ongelijk gekregen. Want al regende het die zaterdag en zondag volop, het was een warme en inspirerende viering met als thema ‘Gaan waar geen wegen gaan’. Mensen gingen met een blij gevoel naar huis. De twee koren ‘Cantu’ en ‘In Between’ zongen gezamenlijk; en dat klonk heel goed. De kerkgangers kregen alle ruimte mee te zingen. Er waren mooie teksten, inspirerende gebeden; en de kinderen hadden vrolijk gewerkt in hun kinderwoorddienst. Kortom: het was een prachtige eucharistieviering.

Aan het einde van deze viering ontving de heer Arie Hoogervorst de Thomasspeld als dank voor de vele verdiensten die hij in het verleden en nu nog voor onze gezamenlijke parochie verricht heeft. En de andere parochianen kregen de oproep mee ook in het nieuwe werkjaar als vrijwilliger iets voor de parochie te doen. Een aantal jongeren, die dit jaar hun Vormsel gedaan hadden, gaf het voorbeeld. Zij hadden cakes gebakken en worstenbroodjes klaargemaakt en daarmee verdienden zij op de Startzondag maar liefst € 565,50. Dit geld is bestemd voor de Arkgemeenschap in Gouda, waar deze jongeren in hun voorbereidingstijd op het Vormsel op bezoek geweest zijn.
De mooie opbrengst van hun actie laat zien dat er veel mensen na de eucharistieviering bleven om nog even na te praten en koffie/thee te drinken. Het was een goede start van het nieuwe werkjaar, ondanks de vele regen van dat weekend. ‘Gaan waar geen wegen gaan’: moge dat een aansporing zijn om er een heilzaam jaar van te maken.
Ruud Visser, pastor