Privacy

Aan de bescherming van uw privacy hecht de parochie veel waarde. We dragen er zorg voor dat uw persoonlijke informatie vertrouwelijk en conform de Algemene verordening gegevensbescherming (AVG) wordt behandeld. Daarvoor hanteert de parochie een privacyverklaring.
Wanneer u denkt dat u op onze website gegevens tegenkomt waarmee uw privacy geschaad wordt dan verzoeken wij u dit kenbaar te maken. Dit kan via het centraal secretariaat van de parochie.

Evangelie-acclamatie ‘Gaan waar geen wegen gaan’

Tijdens de Startzondag werd in de eucharistieviering de tekst gezongen: ‘Groot is de wereld en lang duurt de tijd, maar klein zijn de voeten die gaan waar geen wegen gaan, overal heen’. Dit korte gezang had en heeft alles te maken met het jaarthema van het seizoen 2019-2020: ‘Gaan waar geen wegen gaan’. We willen deze paar regels die eventueel ook in canon gezongen kunnen worden, de komende tijd dan ook zingen als acclamatie na de lezing van het Evangelie. Want heel veel teksten uit het Evangelie roepen de volgelingen van Jezus op om te kiezen voor ‘ongebaande wegen’. Vandaar dat in dit werkjaar met het jaarthema ‘Gaan waar geen wegen gaan’ het heel passend is dit gezang na de Evangelielezing samen te zingen.
Pastoor Ruud Visser