Privacy

Aan de bescherming van uw privacy hecht de parochie veel waarde. We dragen er zorg voor dat uw persoonlijke informatie vertrouwelijk en conform de Algemene verordening gegevensbescherming (AVG) wordt behandeld. Daarvoor hanteert de parochie een privacyverklaring.
Wanneer u denkt dat u op onze website gegevens tegenkomt waarmee uw privacy geschaad wordt dan verzoeken wij u dit kenbaar te maken. Dit kan via het centraal secretariaat van de parochie.

St. Bonifaciuskerk – Gaan waar geen wegen gaan!

Zaterdag 14 december, 12.00- 16.00 uur
Op zaterdagmiddag 14 december organiseert de werkgroep volwassencatechese een bijeenkomst over het jaarthema van de parochie. In een sfeervolle kerk vindt u verhalen van mensen die op reis zijn gegaan. Bijzondere verhalen over vertrouwen en hoop. U hoeft u niet aan te melden, u kunt gewoon de Bonifaciuskerk inlopen en weer gaan als u het hebt gezien.
Van harte welkom op 14 december!
Namens de werkgroep volwassenencatechese, Sjoerd Zuidersma, pastoraal werker