Privacy

Aan de bescherming van uw privacy hecht de parochie veel waarde. We dragen er zorg voor dat uw persoonlijke informatie vertrouwelijk en conform de Algemene verordening gegevensbescherming (AVG) wordt behandeld. Daarvoor hanteert de parochie een privacyverklaring.
Wanneer u denkt dat u op onze website gegevens tegenkomt waarmee uw privacy geschaad wordt dan verzoeken wij u dit kenbaar te maken. Dit kan via het centraal secretariaat van de parochie.

Afscheid van de DCI

In de parochie kennen we de PCI de parochiële charitas. De PCI ondersteunt mensen in financiële nood en diaconale projecten in de parochie. De DCI is de diocesane charitas instelling; zij ondersteunen diaconale projecten die de parochie oversteigen. Onze medeparochiaan Jan Kroft is een aantal jaren secretaris geweest van de DCI. Per 1 oktober heeft hij deze functie neergelegd. In de vergadering van de DCI op 25 september is er van Jan afscheid genomen. Hij werd met waarderende woorden toegesproken door de algemeen econoom van het bisdom, de heer John Bakker, en bisschop H. van der Hende reikte aan Jan Kroft en aan de heer Van Erp, die ook afscheid nam van de DCI, de Laurentiuspenning uit.

Tineke Heemskerk