Privacy

Aan de bescherming van uw privacy hecht de parochie veel waarde. We dragen er zorg voor dat uw persoonlijke informatie vertrouwelijk en conform de Algemene verordening gegevensbescherming (AVG) wordt behandeld. Daarvoor hanteert de parochie een privacyverklaring.
Wanneer u denkt dat u op onze website gegevens tegenkomt waarmee uw privacy geschaad wordt dan verzoeken wij u dit kenbaar te maken. Dit kan via het centraal secretariaat van de parochie.

Gedachteniskaars

Binnen de diverse pastoraatgroepen van parochie Heilige Thomas is gesproken over een parochiebrede instelling van een gedachteniskaars. In de parochiekernen HH. Engelbewaarders en de H. Geest bestaat dit gebruik al.
Het doel van de gedachteniskaars is de kerkgangers te laten weten of er in de afgelopen week een parochiaan overleden is en wie.
Voorafgaand aan de viering vertelt de lector wie er wanneer overleden is en wanneer de uitvaart zal plaatsvinden. Daarna steekt de lector/lectrice de gedachteniskaars aan. Na deze mededeling gaat de viering beginnen.

Bij de abdij van Egmond is voor de vier locaties van de parochie een kaars besteld met het logo van parochie Heilige Thomas en de tekst ‘Licht van God’.
Het in gebruik nemen van de gedachteniskaars zal naar verwachting plaatsvinden met Allerzielen op 2 november aanstaande. We verwachten hiermee een mooi ritueel gevonden te hebben om de overledenen van onze gemeenschap op passende wijze te gedenken.
Pastoraatgroep Bonifacius