Privacy

Aan de bescherming van uw privacy hecht de parochie veel waarde. We dragen er zorg voor dat uw persoonlijke informatie vertrouwelijk en conform de Algemene verordening gegevensbescherming (AVG) wordt behandeld. Daarvoor hanteert de parochie een privacyverklaring.
Wanneer u denkt dat u op onze website gegevens tegenkomt waarmee uw privacy geschaad wordt dan verzoeken wij u dit kenbaar te maken. Dit kan via het centraal secretariaat van de parochie.

Hemelse koffie met ….

Na een heerlijk hemels kopje koffie tijdens de koffietijd in het parochiecentrum van de Bonifacius was het tijd voor een aantal vragen met deze keer: Christa van der Sman. Al enige maanden is zij als pastor-in-opleiding (stagiair) bezig in onze parochie. Daarom is het goed om haar wat beter te leren kennen.
Wie ben je?
“Mijn naam is Christa; ik ben moeder, vrouw, collega en student. Ik ben getrouwd met Johannes en we hebben twee kinderen, die niet meer thuis wonen. Een leeg nest om zo maar te zeggen, maar ik heb er geen last van. Ik ben 30 jaar werkzaam bij de zeg maar ‘zachte’ kant van een grote bank. Denk aan afdelingen personeelszaken en communicatie, nu ondersteun ik de ondernemingsraden in hun communicatie en opleidingen. Ik studeer theologie in deeltijd. Het is mijn 7e jaar bij de TST, de Tilburg School of Catholic Theology, een onderdeel van de Universiteit van Tilburg.

De studie is geweldig, want het is erg breed: geschiedenis, talen, filosofie, Bijbelwetenschappen, praktische en moraal theologie en nog zo veel meer. Het mooie is dat het aan zoveel actuele thema’s raakt. Ik geniet ook van het contact met mijn medestudenten: van jonge vrouwen en mannen (bij de laatsten zijn ook de priesterstudenten), tot oudere mensen die studeren na hun actieve werkzame leven en die de studie gewoon boeiend vinden, en iedereen daar tussenin. Man, vrouw, jong en oud, heel erg leuk. Ik heb nog twee jaar te gaan, maar het is goed vol te houden omdat ik er meer energie van krijg dan dat ik erin stop.”
Een hemels moment:
“Dat zijn van die momenten waarin alles samenkomt. Zoals de keuze voor de theologiestudie en actief zijn als parochievoorganger, dat goed en vertrouwd voelde. Het voelt goed, omdat het te maken heeft met de aanwezigheid van de ander en de Ander. Hemelse momenten hebben voor mij te maken met daar echt zijn waar mensen zijn. Het gevoel hebben ‘niets’ gedaan te hebben, terwijl het toch ‘alles’ is geweest voor een ander. Ik mag dan een schakeltje zijn in het contact tussen God en mensen, zo voelt dat soms.”
Als ik voor één dag God zou zijn, zou ik…
“Op dit moment ben ik bezig met het schrijven van een overweging en zou ik zeggen: als ik één dag God zou zijn, dan zou ik soms wat duidelijker zijn. Soms denk ik wel eens dat bij wat we zeggen over de Schrift, God misschien wel zou uitroepen: “Zo heb Ik het niet bedoeld!” Het blijft immers een interpretatie van ons mensen, en soms halen we daar uit wat we zelf willen horen.
Waar hoop je op in je leven …
“Dat mensen altijd mensen blijven en omzien naar elkaar. Of je nou gelovig bent of niet, je kunt het niet alleen. Jong of oud, met alle capaciteiten die je wel of niet hebt, we moeten blijven omkijken naar elkaar. In de straat en de wijk, op het werk, in de kerk of in de politiek: blijf de mens zien. We moeten ons blijven afvragen waar en om wie het om gaat. We vormen een groot netwerk waarin we elkaar tot steun kunnen zijn, in goede en in slechte tijden. We kunnen klein beginnen: ken je de buren, de mensen in de straat? Durven we hen te vragen voor zomaar een kopje koffie? Durven we om hulp te vragen of hulp te bieden als dat nodig is? Niet omdat we christen zijn, maar omdat we mensen zijn die met elkaar willen samenleven, die zorg hebben voor elkaar. Als christen hebben we daarin misschien wel een extra opdracht.”
Wie inspireert je in het leven?
“Dat is een lastige vraag. Beetje flauw, maar mensen in het algemeen vind ik inspirerend. Iedereen heeft wel een vaardigheid of karaktereigenschap waarvan ik denk: dat zou ik ook wel willen kunnen, leren of zijn. Maar we zijn allemaal uniek. Ik moet die ander niet willen kopiëren, ik ben dan niet meer mijzelf. Maar ik herken bij een ander wel stukjes zoals ik ook zou willen zijn, waarvan ik kan leren. Inspirerende voorbeelden vind ik ook in de Bijbel in de verhalen van gewone en ongewone mensen, vrouwen vaak. Het verhaal van Martha en Maria bijvoorbeeld over welke plek je inneemt. Het verhaal van Ruth, over bij wie je wilt horen. Maria, de moeder van Jezus. Ook Jezus zelf natuurlijk. En dan niet in de zin dat Hij een soort van goeroe is, iemand die je zonder nadenken klakkeloos volgt. Voor mij is Jezus meer dan dat: Hij is iemand wiens gedrag en woorden tot nadenken dwingen, iemand die me telkens uitdaagt om te blijven kijken naar wie ik ben en wat en waarom ik de dingen doe zoals ik ze doe, die me aanmoedigt om dingen ook eens met andere ogen te bezien.”
Christa, dank voor een blik in de persoon die je bent. Succes met je studie en de afronding ervan.
Pastoraal werker Lâm