Privacy

Aan de bescherming van uw privacy hecht de parochie veel waarde. We dragen er zorg voor dat uw persoonlijke informatie vertrouwelijk en conform de Algemene verordening gegevensbescherming (AVG) wordt behandeld. Daarvoor hanteert de parochie een privacyverklaring.
Wanneer u denkt dat u op onze website gegevens tegenkomt waarmee uw privacy geschaad wordt dan verzoeken wij u dit kenbaar te maken. Dit kan via het centraal secretariaat van de parochie.

Website: foutmelding 144

Dit is onze grootste digitale nachtmerrie: foutmelding 144. Dit kan verschillende oorzaken hebben. Daarom hebben we mensen nodig die ons helpen in de ondersteuning van de website. Bent u of jij enigszins bekend met Joomla, laat het mij weten…ASAP ^_^. Anders zou die foutmelding in de toekomst realiteit kunnen worden voor onze website.
Wist u dat we een website hebben, waar u allerlei informatie (nieuwsbrieven, parochieblad, nieuwsartikelen) en ook foto’s en vieringen kunt vinden? www.heiligethomas.nl.
Wie helpt Ronald de Waal en Anneke Bijmans om onze parochiële digitale snelweg schoon en begaanbaar te houden?
Pastoraal werker Lâm