Privacy

Aan de bescherming van uw privacy hecht de parochie veel waarde. We dragen er zorg voor dat uw persoonlijke informatie vertrouwelijk en conform de Algemene verordening gegevensbescherming (AVG) wordt behandeld. Daarvoor hanteert de parochie een privacyverklaring.
Wanneer u denkt dat u op onze website gegevens tegenkomt waarmee uw privacy geschaad wordt dan verzoeken wij u dit kenbaar te maken. Dit kan via het centraal secretariaat van de parochie.

De Rijnlandse Bedevaart naar Kevelaer 2019

Veel pelgrims zijn samen op weg gegaan. Smalle, oude, en kromme wegen wijzen ons de weg terug in de tijd. Rechte en onbegaanbare wegen brengen ons terug naar de werkelijkheid.
Openstaande deuren van een kleine kapel nodigen uit om een blik naar binnen te werpen.
Daar waar geen wegen gaan “Wijst Maria ons de weg,” tot een ontmoeting met God, voor een gebed, een intentie, om kracht en troost. Kostbare heilige momenten om aan een geliefde te denken. En een ander bijzonder moment om samen te herdenken:

In Memoriam.
Onverwacht is op 7 mei 2019 Pastoor Harry Borghols op 70-jarige leeftijd overleden.
“Ik ben de weg, de waarheid en het leven” Johannes 14,6
Het 6e vers uit Johannes 14, koos pastoor Harry Borghols bij zijn priesterwijding op 24-10-1981. Zo was God altijd rondom hem aanwezig.

Pastoor Borghols was sinds 1985 directeur geestelijke leiding van de Rijnlandse Bedevaart. Dit was vast voorbestemd want pastoor Borghols had namelijk de gave om zeer goed te zingen en hij kon prachtig “uit zijn hoofd’ preken. Zijn geloof, de vastberadenheid, zijn humor en de gezamenlijke gastvrijheid met Maria, waren vele jaren sfeer bepalend voor de voorbereidingen van de bedevaart naar Kevelaer.
Het was geen “gewone bedevaart” maar het was “ De Rijnlandse Bedevaart” naar “Onze lieve vrouw Maria” troosteres der bedroefden.

Samen stil zijn, samen zingen, samen genieten, samen bidden, samen verdrietig zijn, allemaal facetten die bijeenkomen in Kevelaer. Toch is het afscheid moeten nemen van iemand altijd zwaar.
Zonder het zelf te vragen werd een dierbare pastoor aan de hemel overgedragen.
Hoe fragiel was de draad van de tijd geworden, om hem nog verder te mogen begeleiden. Op die dag met elkaar verbonden en vol vertrouwen zochten wij God, in een heilige stilte.
Op 7 mei werd het ‘stil ‘ voor ons, maar in Kevelaer ging de muziek spelen, en het beieren van de kerk klokken van de basiliek in Kevelaer vulde op aarde de ruimte.
Dat was het teken voor de hemel, om de poorten te openen en ook daar de klokken te luiden, voor een dierbare pastoor die aan zijn hemelvaart was begonnen.
Engelen koren zongen Maria liederen, en wij moesten deze lieve pastoor Harry Borghols uit onze handen, schenken aan de Heilige Maria, die hem voor ons in de armen van God heeft neergelegd.

De herinnering aan zijn stem, het is stil geworden maar toch horen we hem nog spreken.
De herinnering aan zijn gebaren, zijn handen hebben de onze en de dingen om hem heen losgelaten. Onze handen kunnen hem niet meer vasthouden.
Maar wel onze woorden en de ogen van ons hart.
Daar zal hij leven tot alles is volbracht in een nieuwe hemel en aarde.
Waar de eeuwige rust en het eeuwig licht hem zal verlichten.
Van tijd, naar eeuwigheid.
Monique Evers
Vereniging Rijnlandse Bedevaarten.