Privacy

Aan de bescherming van uw privacy hecht de parochie veel waarde. We dragen er zorg voor dat uw persoonlijke informatie vertrouwelijk en conform de Algemene verordening gegevensbescherming (AVG) wordt behandeld. Daarvoor hanteert de parochie een privacyverklaring.
Wanneer u denkt dat u op onze website gegevens tegenkomt waarmee uw privacy geschaad wordt dan verzoeken wij u dit kenbaar te maken. Dit kan via het centraal secretariaat van de parochie.

Kerkbalans

Ieder jaar in januari vragen de kerken in Nederland in een grote actie met als thema: “Geef om je kerk” om een financiële bijdrage voor de kerk. Dat deden we ook dit jaar en we stuurden in onze kern aan elk adres een brief waarin om een bijdrage werd gevraagd. Gelukkig gaven velen gehoor aan deze oproep. Hartelijk dank aan iedereen die een bijdrage heeft gegeven. Voorgaande jaren stuurden we in oktober nog een tweede brief als herinnering aan iedereen die misschien vergeten was een kerkbijdrage over te maken of gewoon wacht op deze herinnering. We hebben besloten om dit jaar in oktober geen herinnering te sturen; het gaat ons om praktische redenen niet lukken.

We hopen wel dat u, mocht u dit nog niet gedaan hebben, een bedrag overmaakt naar de parochie. We zullen uw bijdrage goed gebruiken en zuinig zijn, maar als het kouder wordt dan moet de kachel weer branden en er zijn binnenkort nieuwe kaarsen in de kerk nodig, de grasmaaier moet vervangen worden, er moeten salarissen betaald worden. Kortom kerk-zijn kost, ondanks de inzet van vele vrijwilligers, ook gewoon geld. Mogen we een beroep op u doen en via dit parochieblad vragen om een bijdrage over te maken naar rekening NL17RABO325913153 t.n.v. RK parochie H. Thomas.
Dank voor wat u geeft.
Liselotte van Dijk en Tineke Heemskerk