Privacy

Aan de bescherming van uw privacy hecht de parochie veel waarde. We dragen er zorg voor dat uw persoonlijke informatie vertrouwelijk en conform de Algemene verordening gegevensbescherming (AVG) wordt behandeld. Daarvoor hanteert de parochie een privacyverklaring.
Wanneer u denkt dat u op onze website gegevens tegenkomt waarmee uw privacy geschaad wordt dan verzoeken wij u dit kenbaar te maken. Dit kan via het centraal secretariaat van de parochie.

Het Anker

Er is veel onrust over de door de gemeente aangekondigde sluiting van MFC Het Anker per 1 januari 2020. Een sluiting van Het Anker raakt ook de parochie, want de kapel wordt regelmatig door de parochie gebruikt. Zo is er elke vrijdagmorgen om 9.30 uur een viering, waar een vaste groep parochianen naar toe komt en na afloop met elkaar een kopje koffie drinkt. We weten hoe belangrijk dit samenkomen voor hen is en we delen de zorgen van de mensen, die bang zijn dat dit voorbij gaat. We volgen de situatie en zullen bij een mogelijke sluiting van Het Anker zeker op zoek gaan naar een alternatieve plaats om samen te komen.
De commissie van beheer