Privacy

Aan de bescherming van uw privacy hecht de parochie veel waarde. We dragen er zorg voor dat uw persoonlijke informatie vertrouwelijk en conform de Algemene verordening gegevensbescherming (AVG) wordt behandeld. Daarvoor hanteert de parochie een privacyverklaring.
Wanneer u denkt dat u op onze website gegevens tegenkomt waarmee uw privacy geschaad wordt dan verzoeken wij u dit kenbaar te maken. Dit kan via het centraal secretariaat van de parochie.

Ons kerkorgel

Zo’n kleine 50 jaar geleden heeft het toenmalige kerkbestuur van de St. Bonifaciusparochie het orgel laten restaureren. Als gevolg van de toen bestaande wensen en inzichten werd het orgel aangepast. Zo werden er 56 orgelpijpen verwijderd. Deze pijpen werden weggeschonken of verkocht aan de liefhebber. Vele jaren later en enkele onderhoudsbeurten verder is de gedachte ontstaan te kijken of het mogelijk en betaalbaar is het orgel weer in de toestand van 50 jaar geleden terug te brengen. Dat betekent onder andere het terugplaatsen, dan wel vervangen, van de verwijderde orgelpijpen.
Hiervoor willen we ook uw hulp vragen.

De vraag is, of u tot de gelukkigen behoort, die nog één van de bedoelde orgelpijpen in bezit heeft. Mocht u zeggen, wat moet ik er nu nog mee, dan houden wij ons aanbevolen.
U kunt ze altijd op de pastorie aan de Paradijslaan afgeven. Zo nodig komen we deze ophalen.
Op onze vraag naar foto’s van de beelden in kerk hebben we geen reacties gehad.
Mag ik ook deze vraag nog eens bij u aanbevelen.
Commissie van beheer, Piet Hoeksel