Privacy

Aan de bescherming van uw privacy hecht de parochie veel waarde. We dragen er zorg voor dat uw persoonlijke informatie vertrouwelijk en conform de Algemene verordening gegevensbescherming (AVG) wordt behandeld. Daarvoor hanteert de parochie een privacyverklaring.
Wanneer u denkt dat u op onze website gegevens tegenkomt waarmee uw privacy geschaad wordt dan verzoeken wij u dit kenbaar te maken. Dit kan via het centraal secretariaat van de parochie.

Zalencentrum de Bron heeft een vernieuwde benedenverdieping

In de zomermaanden is er door enkele ondernemingen en vele vrijwilligers hard gewerkt om de ontmoetingsruimte in de Bron aan te passen en te vernieuwen. Er is een moderne en eigentijdse ruimte ontstaan die veel positieve reacties ontlokt bij personeel, bezoekers en kerkgangers. Het bestuur van Stichting de Bron is erg blij met het resultaat van deze verbouwing. Op vrijdag 11 oktober is de vernieuwde ruimte door wethouder G.J. Schotanus officieel heropend. Kom gerust eens een kijkje nemen in de Bron om te zien hoe het veranderd is.
Erna Teule