Privacy

Aan de bescherming van uw privacy hecht de parochie veel waarde. We dragen er zorg voor dat uw persoonlijke informatie vertrouwelijk en conform de Algemene verordening gegevensbescherming (AVG) wordt behandeld. Daarvoor hanteert de parochie een privacyverklaring.
Wanneer u denkt dat u op onze website gegevens tegenkomt waarmee uw privacy geschaad wordt dan verzoeken wij u dit kenbaar te maken. Dit kan via het centraal secretariaat van de parochie.

Iedereen is welkom in de kerk…CRÈCHE

Daar staan we natuurlijk allemaal achter. Zeker is iedereen welkom in de kerk, groot en klein. Iedereen mag er zijn. Echter is het niet altijd praktisch. Vooral als kinderen nog heel klein zijn. Die hebben het nodig om te bewegen, die hebben in hun ogen zinnigere dingen te melden dan degene die vooraan aan het praten is. Zeker voor ouders kan dat hen in ongemakkelijke situaties brengen.

Daarom willen we een crèche opzetten in de Bonifaciuskerk. Er zijn enkele moeders, die beschikbaar zijn om op de allerkleinsten te passen, terwijl hun ouders kunnen meevieren met de geloofsgemeenschap. Vooralsnog willen we dit maandelijks aanbieden en wel op de derde zondagen van de maand. Iedereen is van harte welkom in de kerk en zeker u als ouders met uw kinderen! Mocht u zelf ook eens in de zoveel tijd de crèche willen verzorgen, meld u zich dan aan bij mij. We starten op zondag 17 november a.s. om 9.30 uur.
Pastor Lâm