Privacy

Aan de bescherming van uw privacy hecht de parochie veel waarde. We dragen er zorg voor dat uw persoonlijke informatie vertrouwelijk en conform de Algemene verordening gegevensbescherming (AVG) wordt behandeld. Daarvoor hanteert de parochie een privacyverklaring.
Wanneer u denkt dat u op onze website gegevens tegenkomt waarmee uw privacy geschaad wordt dan verzoeken wij u dit kenbaar te maken. Dit kan via het centraal secretariaat van de parochie.

Gezinsviering in de Bonifaciuskerk

Op 13 oktober om 11.00 uur was de 1e gezinsviering van dit kerkjaar. Het thema was Welkom! In de viering werd besproken dat Jezus er voor iedereen is: jong en oud, jongen en meisje, lieve kinderen maar zelfs kinderen die af en toe een foutje maken. We luisterden naar het verhaal van de verloren zoon. We spraken over de gevoelens van de vader, de goede zoon en de zoon die fouten heeft gemaakt. Het was mooi om te horen dat de kinderen zich in de gevoelens van de vader en de zoons konden verplaatsen. Laura de goochelaar kwam ook langs en had weer een mooie goocheltruc. Het was een prachtige viering! Nieuwsgierig geworden naar de gezinsvieringen? Kom ook een keertje langs!
De volgende gezinsviering is op Kerstavond, 24 december om 18.30 uur en op 26 december om 10.30 uur is er ‘Kindje wiegen’.

Jolanda Hoogervorst