Privacy

Aan de bescherming van uw privacy hecht de parochie veel waarde. We dragen er zorg voor dat uw persoonlijke informatie vertrouwelijk en conform de Algemene verordening gegevensbescherming (AVG) wordt behandeld. Daarvoor hanteert de parochie een privacyverklaring.
Wanneer u denkt dat u op onze website gegevens tegenkomt waarmee uw privacy geschaad wordt dan verzoeken wij u dit kenbaar te maken. Dit kan via het centraal secretariaat van de parochie.

Oecumenische ontmoeting

Op woensdag 19 februari is er om 20.00 uur een oecumenische ontmoetingsavond in Honswijc, Dorpsstraat 15 Koudekerk aan den Rijn. Op deze avond spreekt mevrouw Evelyne Verheggen - erfgoeddeskundige en cultuurhistorica voor religieus erfgoed.
Het thema van deze avond is: Het rooms-katholieke bloemenoffensief in de Gouden Eeuw. Bloemen van betekenis in de Noord-Nederlandse schuilkerken.

De in de Middeleeuwen ontstane beeldsymboliek van planten en bloemen als metafoor voor de christelijke deugden ging een belangrijke rol spelen in de contrareformatorische beeldcultuur. Daarnaast wordt helder gemaakt hoe de religieuze vrouwen een cruciale bijdrage leverden aan het verschijnen van deze beeldtaal in de inrichting en aankleding van katholieke (schuil)kerken.
Het belooft een zeer boeiende avond te worden waarvoor wij u van harte uitnodigingen

De Raad van Kerken, www.evelyneverheggen.nl