Berichtgeving betreffende het coronavirus

Coronavirus• 26 maart. Update gevolgen van het coronavirus voor de parochie
• 26 maart: De vier kerken van de parochie H. Thomas zijn open.
• 18 maart: Initiatief Hulp van dichtbij (Anne den Hartog). Kijk hier.
• 18 maart: Boodschappendienst (Actie Rijnwoude). Kijk hier.
• 13 maart: Herderlijk schrijven van Mgr. Van den Hende.

 

 

Privacy

Aan de bescherming van uw privacy hecht de parochie veel waarde. We dragen er zorg voor dat uw persoonlijke informatie vertrouwelijk en conform de Algemene verordening gegevensbescherming (AVG) wordt behandeld. Daarvoor hanteert de parochie een privacyverklaring.
Wanneer u denkt dat u op onze website gegevens tegenkomt waarmee uw privacy geschaad wordt dan verzoeken wij u dit kenbaar te maken. Dit kan via het centraal secretariaat van de parochie.

Openstelling van de kerkgebouwen

Openstelling van de kerkgebouwen van de parochie H. Thomas in de weekendengedurende de tijd dat er beperkende maatregelen van kracht zijn.
Hoewel er tijdens deze periode van beperkende maatregelen geen liturgievieringen in het weekend zijn, zullen de deuren van onze kerkgebouwen op zaterdagavond en zondagmorgen op de gebruikelijke tijden geopend zijn. Een ieder kan dan naar binnen voor een moment van bezinning, van stilte en rust. Men kan kaarsje aansteken en voor een ogenblik plaatsnemen in de kerk. Er is ruimte voor gebed, voor de teksten van de Schriftlezing van die dag; deze liggen klaar om gelezen te worden, en er is een boekje met gebeden.

De tijden zijn:
Bonifaciuskerk zaterdagavond 18.30 – 19.30 uur
zondagmorgen 9.30 – 11.00 uur
de Bron zondagmorgen 10.30 – 12.00 uur
Engelbewaarders zondagmorgen 9.30 – 11.00 uur
Bernarduskerk zondagmorgen 10.30 – 12.00 uur
Er zal bij elke openstelling zo mogelijk ook een pastor aanwezig zijn.
De bisschoppen wijzen ook op de mogelijkheid om thuis op zondag via de televisie de Eucharistieviering te volgen, vanaf 10.00 uur op NPO2 of via radio Maria om 9.00 uur.

Pastoraal team