Berichtgeving betreffende het coronavirus

Coronavirus• 26 maart. Update gevolgen van het coronavirus voor de parochie
• 26 maart: De vier kerken van de parochie H. Thomas zijn open.
• 18 maart: Initiatief Hulp van dichtbij (Anne den Hartog). Kijk hier.
• 18 maart: Boodschappendienst (Actie Rijnwoude). Kijk hier.
• 13 maart: Herderlijk schrijven van Mgr. Van den Hende.

 

 

Privacy

Aan de bescherming van uw privacy hecht de parochie veel waarde. We dragen er zorg voor dat uw persoonlijke informatie vertrouwelijk en conform de Algemene verordening gegevensbescherming (AVG) wordt behandeld. Daarvoor hanteert de parochie een privacyverklaring.
Wanneer u denkt dat u op onze website gegevens tegenkomt waarmee uw privacy geschaad wordt dan verzoeken wij u dit kenbaar te maken. Dit kan via het centraal secretariaat van de parochie.

Vastenactieproject

In 2020 is er voor gekozen om ons als parochie in te zetten voor het vastenactieproject: “werken aan je toekomst”. Het is van belang dat kinderen niet alleen naar de basisschool kunnen gaan, maar dat zij ook een vervolgopleiding krijgen om een vak te leren. Hiermee vergroten zij hun kansen op werk, waarmee zij een redelijk inkomen kunnen verdienen.

In Nederland gaan alle kinderen naar de basisschool en de middelbare school. Ook elders in de wereld krijgen steeds meer kinderen basisonderwijs, al is het maar een paar jaar. Een vervolgopleiding zit er echter vaak niet in. Terwijl je daarmee juist de kans krijgt een vak te leren, waarmee je een inkomen kunt verdienen.
Vastenactie wil er voor zorgen dat meer jongeren naar school kunnen en een opleiding kunnen doen om een vak te leren.
Dit helpt de jongeren echt! Sommige mensen in Zambia verdienen hooguit € 100,- per jaar. Dit betekent dat zij maximaal € 8,30 per maand verdienen. Door een opleiding te volgen kan dit bedrag verhoogd worden naar een bedrag tussen € 20,- en € 50,-.
Gedurende de vastentijd zullen we als parochie geld inzamelen voor dit project.
Help mee en doe een gift. Dat kan onder andere via bankrekening NL36INGB0006192337 t.n.v. parochie H. Thomas o.v.v. “Vastenactie Werken aan je toekomst”

Namens de MOV, Alexandra Rijsdijk