Berichtgeving betreffende het coronavirus

Coronavirus• 5 juli: De eerst volgende livestream is zondag 12 juli om 9:30 uur.
Hier kunt u oude uitzendingen terugkijken.

 

 

 

 

Privacy

Aan de bescherming van uw privacy hecht de parochie veel waarde. We dragen er zorg voor dat uw persoonlijke informatie vertrouwelijk en conform de Algemene verordening gegevensbescherming (AVG) wordt behandeld. Daarvoor hanteert de parochie een privacyverklaring.
Wanneer u denkt dat u op onze website gegevens tegenkomt waarmee uw privacy geschaad wordt dan verzoeken wij u dit kenbaar te maken. Dit kan via het centraal secretariaat van de parochie.

Met de parochie op reis naar Cyprus

Al heel wat parochianen zijn in voorgaande jaren mee geweest op een parochiereis. Meestal gaat zo’n tocht naar plekken die in de geschiedenis van de Bijbel of van de Kerk een belangrijke rol hebben gespeeld. Ook dit jaar zal er een reis georganiseerd worden, en wel naar Cyprus. Op dat eiland is de apostel Paulus met zijn helper Barnabas tijdens zijn eerste zendingsreis geweest. Er zijn op Cyprus tal van Byzantijnse kloosters, en zelfs restanten van gotische kathedralen uit de tijd van de kruistochten. Cyprus ligt op een bijzondere plek in de Middellandse Zee en kwam hierdoor onder invloed van verschillende culturen. De Britten waren daar de laatste vreemde mogendheid. In 1960 werd Cyprus onafhankelijk.

In 1974 kwam er een scheidslijn tussen het Grieks en het Turks Cypriotische deel van het eiland. Hoewel deze scheidslijn nog wel duidelijk aanwezig is, kan je tegenwoordig gelukkig beide delen bezoeken. Dat gaan we op deze reis dan ook doen, want er is in dit betrekkelijk kleine land enorm veel te zien en te beleven; en natuurlijk ruimen we ook tijd in voor rust en ontspanning.
Deze parochiereis naar Cyprus is van 6 t/m 13 oktober as. Er kunnen maximaal 34 deelnemers mee. De reissom – afhankelijk van hoeveel parochianen er meegaan – zal ongeveer € 1.500, -- bedragen; hier – en dat weten degenen die al eens eerder mee geweest zijn – is alles bij inbegrepen: de bus naar Schiphol, de lunches, entrees, fooien.
Op zondagavond 5 april om 20.00 uur as. wordt er in de Jozefzaal aan de Paradijslaan in Alphen een informatiebijeenkomst over deze reis naar Cyprus gehouden. Dan worden ook de aanmeldingsformulieren verspreid. Als u belangstelling hebt, bent u deze avond van harte welkom. De aankondiging van deze parochiereis heeft al eerder gestaan in de nieuwsbrief die wekelijks in de eigen parochiekern verschijnt. Hierdoor zijn er al mensen die hun bezoek aan de avond hebben aangekondigd. Hebt u dat nog niet gedaan, en wilt u toch mee, dan is het raadzaam uw naam alvast te melden bij het centraal secretariaat van onze parochie (tel. 0172-475975 ma. t/m vr. 9.00-12.00 uur); want ook voor deze reis geldt: ‘wie het eerst komt, wie het eerst maalt’. Graag zie ik u en eventuele medereizigers op zondagavond 5 april.
Ruud Visser, pastor