Berichtgeving betreffende het coronavirus

Coronavirus• 26 maart. Update gevolgen van het coronavirus voor de parochie
• 26 maart: De vier kerken van de parochie H. Thomas zijn open.
• 18 maart: Initiatief Hulp van dichtbij (Anne den Hartog). Kijk hier.
• 18 maart: Boodschappendienst (Actie Rijnwoude). Kijk hier.
• 13 maart: Herderlijk schrijven van Mgr. Van den Hende.

 

 

Privacy

Aan de bescherming van uw privacy hecht de parochie veel waarde. We dragen er zorg voor dat uw persoonlijke informatie vertrouwelijk en conform de Algemene verordening gegevensbescherming (AVG) wordt behandeld. Daarvoor hanteert de parochie een privacyverklaring.
Wanneer u denkt dat u op onze website gegevens tegenkomt waarmee uw privacy geschaad wordt dan verzoeken wij u dit kenbaar te maken. Dit kan via het centraal secretariaat van de parochie.

Op pad met de Herder

Op donderdag 6 februari jl. had de stuurgroep Diaconie de jaarlijkse ouderencontactmiddag georganiseerd in gebouw de Regenboog. Onze 80+’ers werden ontvangen door schaapsherder Lex Thoen en zijn hond en de sfeer zat er gelijk al goed in. Toen iedereen aan de koffie of thee zat met een lekkere koek, opende onze eigen herder pastoor Visser de middag zeer toepasselijk met onder andere een verwijzing naar psalm 23: Mijn Herder is de Heer. Vervolgens nam de heer Thoen het woord en vertelde dat hij al 9 jaar op vrijwillige basis schaapsherder is in Midden Delfland bij ANV Vockestaert. Voorheen was hij leraar.

En dat konden we wel merken aan zijn makkelijke, duidelijke en enthousiaste manier van vertellen, hij had wel wat weg van Freek Vonk!
Hij vertelde dus met passie over zijn werk, over de communicatie met zijn hond en wat het hem heeft gebracht om herder te worden. Maar ook, wat wij mensen kunnen leren van een schaapskudde. De kudde heeft primair een begrazingsfunctie, maar op deze middag kon hij met woord en ook mooie beelden aantonen dat de kudde in Midden Delfland een belangrijke meerwaarde heeft voor dit gebied én omwonenden en voor de randstad.
Na deze lezing sloten we deze gezellige maar vooral ook leerzame middag af met een drankje en een hapje.

Conny van Dijk, Diaconie