Berichtgeving betreffende het coronavirus

Coronavirus• 26 maart. Update gevolgen van het coronavirus voor de parochie
• 26 maart: De vier kerken van de parochie H. Thomas zijn open.
• 18 maart: Initiatief Hulp van dichtbij (Anne den Hartog). Kijk hier.
• 18 maart: Boodschappendienst (Actie Rijnwoude). Kijk hier.
• 13 maart: Herderlijk schrijven van Mgr. Van den Hende.

 

 

Privacy

Aan de bescherming van uw privacy hecht de parochie veel waarde. We dragen er zorg voor dat uw persoonlijke informatie vertrouwelijk en conform de Algemene verordening gegevensbescherming (AVG) wordt behandeld. Daarvoor hanteert de parochie een privacyverklaring.
Wanneer u denkt dat u op onze website gegevens tegenkomt waarmee uw privacy geschaad wordt dan verzoeken wij u dit kenbaar te maken. Dit kan via het centraal secretariaat van de parochie.

Gezinsviering

Op 16 februari jl. was er weer een gezinsviering in de Bonifaciuskerk. Het thema van deze viering was: Heb jij het mis?! Deze viering ging over de rituelen en gebruiken in de kerk. Een pop stelde allemaal vragen aan de pastor. Soms was hij wel een beetje brutaal. Maar eigenlijk stelde hij vragen die iedereen wel eens heeft willen stellen, zoals waarom draagt de pastor eigenlijk een witte jurk tijdens de mis? Het was een mooie, leerzame en gezellige viering.
Leden van de werkgroep gezinsvieringen