Berichtgeving betreffende het coronavirus

CoronavirusHier leest u de laatste coronaberichten van de parochie. Nieuw
Hier kunt u zich aanmelden voor het bijwonen van een viering.
• De volgende livestreams vindt u hier.
Hier kunt u de eerder uitgezonden livestreams terugkijken.

 

 

Privacy

Aan de bescherming van uw privacy hecht de parochie veel waarde. We dragen er zorg voor dat uw persoonlijke informatie vertrouwelijk en conform de Algemene verordening gegevensbescherming (AVG) wordt behandeld. Daarvoor hanteert de parochie een privacyverklaring.
Wanneer u denkt dat u op onze website gegevens tegenkomt waarmee uw privacy geschaad wordt dan verzoeken wij u dit kenbaar te maken. Dit kan via het centraal secretariaat van de parochie.

Nieuws van de Broncantorij

Na de oprichting van een parochiekoor in 1971 in de toenmalige parochie De Heilige Geest, werd Carel van de Camp op 1 januari 1973 dirigent. Inmiddels had het koor de naam Broncantorij gekregen. Vanaf die tijd heeft Carel de leiding gehad over de Broncantorij. Helaas is hij om gezondheidsredenen niet meer in staat om als dirigent zijn werkzaamheden voor het koor voort te zetten.
Wij danken hem hierbij alvast voor zijn jarenlange inzet.

Namens de pastoraatgroep van De Heilige Geest en het parochiebestuur, Erna Teule